Over Ons

Prettige Collega digitaal

Over Prettige Collega

De cursus ‘Prettige Collega’ helpt mensen met een verstandelijke beperking bij het ontwikkelen van basisvaardigheden voor op de werkvloer.

STRAS, de CED-Groep en KO nieuwsgierige interactie hebben in samen­werking met VSO-scholen, jobcoach- en zorgorganisaties 24 e-learning werkvormen ontwikkeld in aanvulling op de cursus. De cursus Prettige Collega Digitaal sluit naadloos aan bij het Speciaal Onderwijs en de zorg.

Via deze gratis website, die landelijke bekendheid voor het programma genereert, kunnen deelnemers computeropdrachten uitvoeren en leren ze ondertussen digitale vaardigheden.

Meer informatie: www.stras.nl/cursussen/prettige-collega

STRAS blijft actief - powered by ASVZ!

STRAS is een mooie organisatie die er alles aan doet om mensen met een verstandelijke beperking daadwerkelijk in de maatschappij mee te laten doen. STRAS ontwikkelt programma’s, organiseert trainingen en doet nog veel meer. STRAS wil meer mensen laten profiteren van haar ideeën, werkwijze en programma’s. In December 2022 zijn we gefuseerd met ASVZ, een zorgorganisatie die veel cliënten heeft die tot de doelgroep van STRAS behoren. Door deze samenwerking kunnen we elkaars activiteiten versterken!

  ASVZ : Mogelijkheden in beperkingen

Hoe werkt het?

Prettige Collega digitaal

De training Prettige Collega helpt mensen met een verstandelijke beperking om zich voor te bereiden op een toekomstige baan. Daarbij concentreert de training zich op algemene werknemers­vaardig­heden: vaardigheden die in elke werksituatie relevant zijn, ongeacht het soort werkzaamheden je uitvoert. Het accent ligt dus op de vraag: Hoe behoud ik mijn baan, nadat ik eenmaal ben aangenomen? Oftewel: hoe zorg ik dat ik een prettige (en betrouwbare) collega ben?

Deelnemers kunnen hier zelfstandig aan de slag. Dit maakt de opdrachten ook interessant voor professionals die individuele begeleiding bieden. Bijvoorbeeld als voorbereiding voor een gesprek of als gerichte oefening na een werkbezoek. De oefeningen zijn ondersteunend bij oriëntatie op passend werk en bij vaardigheden die van belang zijn voor het behouden van werk.

Inhoud van de modules

Er zijn digitale opdrachten voor zes thema’s. Elk thema heeft dezelfde opbouw met 3 opdrachten en een eindtest.

Opdracht 1, 2 en 3 bestaat uit oefeningen. Is het antwoord niet goed, dan is dat geen probleem; de deelnemers kunnen proberen tot het antwoord goed is. Bij de meeste opdrachten hebben zij 50 of meer pogingen.

Ieder thema sluit af met een eindtest. Hierin wordt de inhoud van opdrachten 1, 2 en 3 herhaald, maar dan in een andere vorm. De deelnemers krijgen een digitale badge als zij alle vragen goed hebben beantwoord. Ze mogen het net zo vaak proberen als dat nodig is.

Bekijk hieronder welke trainingen er nog meer zijn.

Wat is er nog meer?

Bekijk ook eens de modules van "Bijzondere Buurtgenoten",
een serie zelfredzaamheidstrainingen van STRAS voor mensen met een verstandelijke beperking.

Modules Bijzondere Buurtgenoten